Правна рамка:

TODORYOSIFOV.COM 2022 All Rights Reserved! #MGTeam Official Staff /// PR Department (contact at pr@mg2007.eu)

Официална уеб-страница за Лидера на Национално Сдружение “Младежки Глас”. Страницата е създадена и се поддържа от Екип на Административен Отдел на Организацията.
Всички права запазени! Забранено е репродуцирането и копирането на съдържанието на сайта без официално разрешение! За контакти и запитвания: Отдел “PR & Връзки с Обществеността” на НС “Младежки Глас”, e-mail: pr@mg2007.eu / http://www.MG2007.bg