menu-za-nas-up-001

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

МЛАДЕЖКИ ГЛАС

Национално сдружение „Младежки Глас” е най-голямата независима неправителствена организация в България, наброяваща над 10 000 официално приети членове, разпределени в Областни и Общински структури и клубове по интереси в цялата страна. През 2014 г. Организацията получава национално-представителен статут от Република България – Министерство на Младежта и Спорта. От 2017 г. МЛАДЕЖКИ ГЛАС е и НПО със специален консултативен статус към Икономическия и Социален Съвет /ИКОСОС/ на Организацията на Обединените Нации /ООН/. Структурата е пълноправен член и представител на младите граждани на Република България в редица международни съюзи и формирования, между които IPYG – Световната младежка организация за мир, обединяваща над 300 от най-мащабните НПО-та в света със седалище в Южна Корея. kub44„МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е представител на страната ни и в Международната НПО Мрежа “WE ARE TOGETHER”, която има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Организацията ни е учредител и постоянен член на Национален младежки форум /НМФ/, част от Европейски младежки форум. Редица организации и институции в Европа, САЩ и Русия през годините са установили партньорски взаимоотношения с МГ и към днешна дата екипа ни работи с тях и с всички институции, държавни и общински администрации, представители на неправителствения сектор в цялата страна. 345kkkkНационално сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на младите хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на възможностите си в името на екипа на младите. kub66Слоугънът на “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е сътворен от нашите членове и гласи : “Чуй младото поколение, то има какво да ти каже!” и е насочен към обществото. Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” България към настоящия момент е единствената организация, която реално работи за младите хора в цяла България и подпомага тяхната дейност и развитие със силата на цялата си структура.

Организацията поставя началото на своето съществуване през 2007 г. в град Бургас, където група младежи създават първото ядро на MG. Броени месеци след това млади лидери поемат ръководството на клонове последователно в градовете София, Пловдив, Русе, Варна и др. Създават се много клубове по интереси, които са автономни и работят към Организацията със свое ръководство и членове.

kub33

С течение на времето сдружението утвърждава принципа да бъде управлявано в цялата страна само и единствено от млади хора. Без чужда намеса, религиозни и политически влияния, структурата привлича стотици официални членове ежеседмично. Непроменен и до днес остава основния принцип на MG – да развива потенциала на младите. Това се осъществява чрез много семинари, обучения, тренинги и мероприятия, организирани във всеки град на страната, на които присъстват и участват младежи.

menu-proekti-up-001Организационните умения, които изгражда MG сред членовете превръщат с течение на времето нашите членове в лидери, които предават уменията си на младежите, които постъпват в Организацията след тях. Към днешна дата сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ е вече официално признато от Министерството на младежта и спорта като НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, статут който е доказан с доверието, получено от хилядите ни членове в цялата страна – в момента над 10 000 официално приети младежи.

park99.jpgЧленството в MG не е обвързано с никакви дискриминационни и ограничаващи младите подходи – без значение от расова, политическа, религиозна и финансова, възрастова или каквото и да е било друго – при Нас се приемат всички желаещи да развиват младото поколение граждани. kub88„МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ работи по редица европейски проекти, в които прозрачността и принципа на развитие на младите е основен приоритет. Организацията си партнира с всички институции в страната и колеги от останалите НПО структури. MG е член на Контролните съвети на редица Министерства в РБ, Младежките Обществени Съвети в Общините на територията на страната, Консултативните съвети по младежта към Областна Администрация във всяко населено място. Дарителските кампании и доброволчеството са залегнали в основата на много наши мероприятия, MG е основен партньор на БЧК, както и редица институции в страната. Мащабността на нашите инициативи и налагането на мнението на младите се съчетават с увеличаването на кадровия потенциал на цялата организация. kub77Днес „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ работи на територията на цялата страна чрез своите клонове и разработва клубове в цял свят с наши приятели и привърженици, подкрепящи каузата на младите. Развитието на Организацията е пряко свързано с потенциала на младите, които се ползват с нашата подкрепа, а самите Ние с тяхното доверие! Свържете се с нашите представители и станете част от Нас, в името на младите!

kub55.jpgСдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на младите хора, създадено през 2007 г. изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и подкрепа на техния потенциал, повишаване на тяхната активност, обществена отговорност и активно мнение.

kub99Структурата и членовете на Сдружението нарастват ежедневно. Демократичната система на йерархично управление на Организацията позволява на младите сами да взимат решения и да управляват цялата структура. МГ има свой Председател, Управителен Съвет, състоящ се от 7 души и Експертен Съвет (42 души), който управлява структурата в цялата страна, Областни Ръководства и работни групи. Под шапката на Сдружението функционират 54 клуба по Интереси (Клуб „КУЛТУРА”, Клуб „СПОРТ”, „Противодействие на Младежката Престъпност”, Студентски Клуб БСУ, СК НБУ, Клуб „Маркетинг и PR”, „Екология и Образование” и десетки други), както и Регионални структури (Бургас, София, Пловдив, Русе, Варна, Свищов и др). Към момента Сдружение “Младежки Глас” има над 8000 официални членове с подписани молби за членство и над 60 000 симпатизанти в нашите групи и страници в Интернет.

kub1Каузата на “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е свързана с достигането на младежкия потенциал навсякъде в обществото доказвайки, че Ние младите имаме мнение и можем да покажем своите възможности. Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” и неговите членове са обществено отговорни млади личности, сред които има представители на всички социални и таргет групи сред младежите.

1234567Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” и членовете ни участват в писането на проекти по европейски програми и програми за разработване на проекти към различни институции. Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” има за цел и кандидатства чрез своите специалисти по проекти по програми на Европейския съюз и държавните институции, даващи възможност за осъществяване на инициативите на младежите. Спечелените проекти са реализирани с пълен успех и в момента МГ изпълнява няколко проекта, по които сме кандидатствали и реализираме. Амбициите на Управителния съвет са да осъществява непрекъснати обучения на членската си маса, да организира кръгли маси и дискусионни семинари сред студентите в българските университети.

123.jpgМисията на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себе-реализация във подходящата за тях сфера.

Свържете се с нашите представители и станете част от Нас, в името на младите!

ЦЕЛ: Младите хора да развиват своите способности, своя потенциал, тяхното мнение да бъде чуто и да се работи конкретно по неговата реализация. Гласът на младите хора трябва да бъде чут , те са не само бъдещето, но и настоящето на България.

123456.jpgМисията на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да покажат своите възможности пред заобикалящата ги среда и да използват качествата си, за постигане на собствена себе-реализация във подходящата за тях сфера.

Управителен Съвет / ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТPIC_1756.jpg

Свържете се с нашите представители и станете част от Нас, в името на младите!
ОФИЦИАЛЕН УЕБ-САЙТ: www.MG2007.bg

  • #MGFamily


1234.jpgЮридически Данни:

СНЦ “Младежки Глас” е регистрирано през 2007 г. и е с основен предмет на дейност “Младежки Дейности”. Сдружението е с нестопанска цел с обществено полезна дейност. От 2014 г. Организацията е с национално-представителен статут, издаден от Министерството на Младежта и Спорта на Република България и със специален консултативен статус към ИКОСОС на ООН.


12345.jpg