Тодор Йосифов е лектор по теми, свързани с лидерството, успехът и мотивацията, икономиката и младите хора пред редица аудитории в цялата страна. Като част от неговата обществена дейност той е канен от редица организации и институции, между които Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – Свищов, НПСС, БСУ, различни Фондации и др. Тук може да видите избрани моменти на част от тях, както и да видите запис на избрани публични лекции в официалния YouTube канал на Тодор Йосифов.Една от публичните мотивационни лекции пред студентската аудитория на България по време на националното им събиране в КК “Албена”


“Приятели, всеки от Вас има потенциал. Няма невъзможни неща!” – Тодор Йосифов пред млади политици по време на лекцията си по темата за успехите на бъдещото поколение в обществения сектор / Семинар Фондация “Конрад Аденауер”Лекция на Тодор Йосифов по темата за лидерството и успешното развитие на кадри в политическият сектор в България, провела се в гр. Варна / Обучителен семинар Фондация “Ханс Зайдел”


Избрани моменти от лекции пред ученици и младежи, аудитории по покана на различни организации и институции.

“Ако искаш да помогнеш на някой да бъде успешна личност, подай му ръка и открий неговия потенциал!” – Тодор Йосифов

Видеозапис от мотивационна лекция “Лидерството и пътят към успеха” по покана на Стопанска Академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Статия от в-к “Труд” може да прочетете тук.

Темите, по които Тодор Йосифов представя своето виждане и представя са винаги свързани с развитието на хората, икономиката и гражданското общество. Част от интервютата с него, също засягащи често тези теми може да чуете и видите в официалния му YouTube канал:


Лекция по темата “Пътят към успеха” по покана на Национално Представителство на Студентските Съвети на Република България в Бургаски Свободен Университет

Ако имате желание да отправите покана към Тодор Йосифов да ръководи лекция при Вас или да проведете семинар с негово участие по определена тема, може да отправите запитване за ангажимент с Агенция за връзки с обществеността Bellissima PR Agency