Част от грамотите за заслуги и подкрепа към обществени каузи, сертификати за допълнителна квалификация и професионални умения, избрани благодарствени писма връчени на Тодор Йосифов.“Човек се учи и успява цял живот! Ние можем. ” – Тодор Йосифов


“Човек не спира да се развива, всяка една стъпка напред е път към бъдещ успех!”Т. Йосифов