“В живота не е важно какво си постигнал, а на колко хора си помогнал да достигнат мечтите си!”

Тодор Йосифов
Original Photo: “Bellissima” PR Agency

Тодор Ж. Йосифов
Роден на 12 Октомври 1982 г. в гр. Бургас
Образование:

Докторант “Икономика и Управление” – БСУ
2012-2013 г. – Училище за Политика “Д. Паница” – гр. София
2005-2006 г. – Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов – Магистър
2001-2005 г. – Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бакалавърска степен
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
1997-2001 г. – Икономически Техникум, гр. Бургас – спец. “Бизнес Администрация”

Владее Английски и Руски език.
Комуникационни умения и компетенции: Мениджърски умения, лидерски качества, работа в екип, организационни умения, комуникативни умения, умения за работа с медии, балансираност, артистични умения, логическо и творческо мислене, организираност на времето, машинопис, комуникативни умения, инициативност, лоялност, уравновесеност,  отговорност и мотивираност, Презентационни умения: Отлични. Награден с II-ро място на университетска конференция през 2005 г. на тема “Управлението – настояще и бъдеще” (с приложена диплома) за презентация пред комисия, медии и студенти на автроски доклад по темата.Създател и Управител на:
– Председател на Национално Сдружение „Младежки Глас” – най-голямата и мащабна неправителствена организация на младите в страната с множество регионални клонове, клубове по интереси и над 10 000 официално регистрирани членове. Организацията е със национално-представителен статут от Република България и е със специален консултативен статус към Икономическият и Социален Съвет на Организацията на Обединените Нации /ООН/.
– Президент на Rotaract Club Burgas, Rotary International District 2482 Bulgaria (мандат 2012 г.)
– Вицепрезидент и Учредител на Lions Club “Via Pontica” Burgas, District 130 Bulgaria, Lions Club International
– Член на “Съюз на Икономистите в България” (СИБ)
– Член на Училищно Настоятелство към Търговска Гимназия, гр. Бургас
– Член на “Национален Съюз Безопасност и Охрана” (НСБО)
– Член на “Съюз на Българските Командоси” (СБК)
– Член на синдикалната организация КНСБ

– Регионален Председател на “Академично Дружество” на Български Червен Кръст
– Член на “Алианс на Българските Командоси” (АБК) и Областен Председател на Младежка Организация на АБК за Бургас (2010-2013 г.)
– Областен Председател на Младежката Организация на ПП ГЕРБ – гр. Бургас (МГЕРБ) от 2006 до 2015 г. / Член на Областно Ръководство и Общинско Ръководство на ПП ГЕРБ – гр. Бургас от 2006 г.
– „Българска Асоциация на Интернет Предприемачите” /БАИП/ – Учредител
– C.E.O. of “SIGMA GROUP CORPORATION” LTD.

Завършени допълнителни квалификации, сертифицирани обучения, семинари и конференции

 • Завършено международно двуседмично обучение в Русия (гр. Краснодар) на тема „Лидерски Умения” под ръководството на специализиран екип от експерти, с получен сертификат
 • Участвал в семинар на тема „Мениджърски и Лидерски качества”, организиран от мениджърския екип на AG Capital
 • Преминато обучение на тема „Лидерство и лидерски умения” със сертификат, организирано от БИТСП и EPP-ED
 • Завършено обучение в гр. Брюксел, Белгия – Европейска Политическа Академия, с получен сертификат от Фондация „Ханс Зайдел”
 • Завършен обучителен семинар в Турция (гр. Истанбул) , организиран от International Republican Institute / IRI на тема „Подготовка на политически кампании и мениджмънт
 • Завършено три-модулно обучение на тема “Медийно присъствие и ефективност на публичната реч” с получен сертификат. Лектори: Севделина Арнаудова и Нина Александрова
 • Завършен курс за обучение “Подготовка и кандидатсване по проекти финансирани от ЕС, Световната Банка, ФАР и други донорски организации” с получен сертификат от “Taurus Consultants”
 • Преминал обучение за “Подготовка на Европейски проекти” с получен сертификат от Балкански Институт по Труда и Социалната Политика
 • Участвал в международната програма “IM.PACT” и семинари организирани от организацията ФАР с получено удоствоверение и писмени препоръки от ръководството
 • Преминал 8 месечен курс по Английски eзик, програма „OXFORD”, финансиран от Европейският Съюз, с получен сертификат
  10997481_1047629431920911_6111708953332848153_o
 • Завършен пълен курс за професионално владеене на Английски език в ICCDBG с получен сертификат
 • Завършен успешно едногодишен курс по Английски език по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” /2007-2013/ на Европейския социален фонд и държавния бюджет на РБ, с получен сертификат.
 • Притежава международен сертификат за Одитор по качество ISO 9001:2000 от “SGS System Certification
 • Притежаващ удостоверение за професионална компетентност, получено от Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация” относно условия за превоз на товари на територията на РБ
 • Притежава сертификат от “Съюз на специалистите по Качеството в България” за обучение по “Съвременни Методи на Управление” с участието на лектори от “EPIC Assembly”
 • Преминал обучение-практически семинар за лидери, организиран от Фондация “Hanns Seidel Stiftung” на тема “Гражданско общество, организационно управление и  ефективна комуникация”
 • Преминал през обучителен семинар на тема “Мениджмънт и Лидерски Умения в Политиката”, организиран от д-р Румяна Желева и Европейски Информационен Център с получен сертификат
 • Сертификат №ОПНИ-КЕ-7/17 за преминато успешно обучение на тема „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, организирано от Асоциация на Индустриалния Капитал в България /АИКБ/ по ОП „РЧР”
  10993526_1047629698587551_6921380368853776448_o
 • Завършил успешно 3 месечно пълно обучение със сертификат в „Политическа Академия”, финансирано от Фондация „Конрад Аденауер” и Фондация „Ханс Зайдел” водено от международни специалисти и експерти с пет модула и придобити умения в следните сфери:
 1. Психология на личността
 2. Политическа Култура
 3. Преговори и реторика
 4. Общуване с медиите
 5. Принципи на успешното управление
 • Преминал успешно обучение, организирано от Фондация “Hanns Seidel Stiftung” – Летен Университет във Варна на тема «Младите и новият подход в политиката»  с получен сертификат
 • Получен сертификат за участие в семинар на тема „Управление на проекти за Европейско развитие на България”, гр. Банско / Фондация „Конрад Аденауер”
 • Завършено обучение на тема “Стратегически публичен мениджмънт” / Hanns Seidel Stiftung
 • Преминал обучение с получен сертификат на тема “Видове изборни системи. Организиране и провеждане на Избори”, организирано от д-р Андрей Ковачев, Евродепутат / EPP GROUP
 • Получен сертификат за участие в обучение на тема “Европейското развитие на младите в България – предизвикателства на национално и европейско ниво”, гр. Сандански – Konrad Adenauer Stiftung
  jbf_1720-01
 • Получен сертификат за обучение на тема “Устойчивото развитие през погледа на младите” от Трети Летен Университет /  Фондация “Ханс Зайдел”
 • Завършено обучение-политически семинар на тема „Визията за България – Европа 2020” в гр. Сандански с получен сертификат / Фондация „Конрад Аденауер”
 • Завършено обучение-политически семинар на тема „Десният избор-личен, политически, общностен” в гр. Варна с получен сертификат от Hanns Seidel Stiftung
 • Завършено обучение-политически семинар на тема „Гражданско участие в политическия процес” в гр. Варна с получен сертификат / Hanns Seidel Stiftung
 • Завършено обучение-политически семинар на тема „Младежка заетост и предприемачество” в гр. Варна с получен сертификат / Hanns Seidel Stiftung
 • Завършено обучение-политически семинар на тема „Национална идентичност – съставна част от Европа

НАУЧЕН ТРУД:

– Участие в Международна Научна Конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“ с доклад на тема „Хоризонти пред бизнеса и информационните технологии през призмата на съвременния дигитален свят“ 2020 г.

– Участие в „XXI Конференция за студентско научно творчество“ на Бургаски свободен университет с доклад на тема „Продуктовият ребрандинг и внедряването на иновации във фирмите – предизвикателства за икономическото развитие“, 2020 г.

– Участие с презентация и доклад в Националната студентска и докторантска конференция “Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове”, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) по темата “Предизвикателства и създадени възможности пред производствения и експортен сектор на България през 2021-2023 “.

– Участие в „XXII Конференция за студентско научно творчество с международно участие“ посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаски свободен университет с доклад по темата “Глобалният икономически ред – преструктуриране и възможности пред мениджмънта в България по новия път на търговията и производството”.


Семейство Йосифови

Получени сертификати за участия в над 120 семинара, организирани от неправителствени организации и обучителни центрове, между които по темите:
– „Работа в Екип” / организиран от НЦМПИИ/
– „Евроинтеграция – институции, програми и политики на ЕС” /орг. от МИКЦ/
– „Подготовка и реализация на младежки проекти” с пет модула
– „Демокрация и гражданско общество”
– „Бизнес софтуер под MAC OS”
– „Световна Икономическа Криза – причини, последствия и изходи” и др.Вижте повече в меню “Грамоти”